Mediation & bemiddeling

Steeds vaker kiezen mensen voor een mediator. Mediation is immers een goedkopere en snellere optie dan een gerechtelijke procedure. Een mediator wordt vaak ingeschakeld bij de afwikkeling van echtscheidingen. Maar ook bij geschillen rond arbeidsconflicten, buurt- en burenruzies en diverse samenwerkrelaties wordt steeds vaker mediator ingeschakeld.

Mediation is een populaire methode om conflicten op te lossen, waarbij beide partijen meer invloed hebben dan bij een gerechtelijk proces. Een methode die helemaal past binnen de Nederlandse traditie van onderhandelen en er samen uitkomen.

De kosten voor een mediation traject zijn €250,- (exclusief btw)

Stap 1: De aanmelding

Op het moment dat u contact met ons opneemt, leg ik uit wat de werkwijze van Pentheo is en welke verwachtingen wij van elkaar hebben. Beide partijen ontvangen informatie over de werkwijze en andere belangrijke informatie.

Stap 2: Telefonische intake 

In stap 2 benader ik beide partijen telefonisch. In dit telefonisch gesprek beantwoorden beide partijen een aantal vragen. Na deze telefonische intake beoordeel ik of deze kwestie geschikt is voor mediation.

Stap 3:  Het eerste mediationgesprek

Voor het plannen van een eerste gesprek neem ik contact met beide partijen op en leggen wij de agenda’s naast elkaar. Vóór dit gesprek daadwerkelijk plaats vind ontvangt u eerst  de mediation overeenkomst, daarin staan duidelijk de gedragsregels vermeld waar beide partijen zich aan dienen te houden. Dit voor een vlot verloop van de mediation. Als u beide akkoord gaat met de overeenkomst wordt deze door de partijen ondertekend.

Stap 4: De gesprekken

De mediationgesprekken vinden met beide partijen tegelijk plaats. Telefoontjes tussendoor met de mediator zijn niet mogelijk, tenzij het is om een afspraak te verzetten.

Wanneer er een conflict is , bestaan daar veel misverstanden over. Tijdens de mediationgesprekken komen deze misverstanden op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen,  en mijn taak als mediator is om ervoor te zorgen dat het gesprek vlot verloopt en niet in ruzie ontaardt. U krijgt als beide partijen de gelegenheid te zeggen wat u zeggen wilt ,maar dat er ook begrip ontstaat voor elkaar.

Stap 5: De oplossing

Het moment voor een oplossing. Om tot een oplossing te komen is het mijn taak als mediator u beiden de tijd te gunnen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Als mediator geef ik geen advies of oplossing. Indien nodig kan een accountant, advocaat of fiscalist geraadpleegd worden.

Als beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen leg ik dat vast in een eindovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.