Wat kan Pentheo voor jou betekenen?

Coaching & counseling

Als coach bied ik ondersteuning aan individuen of groepen mensen die graag doelen willen bereiken, of die optimaal willen functioneren en daardoor succesvol en gelukkig in het leven willen staan.

Rouw & verlies

Rouwverwerking is bij geen mens hetzelfde. Het overlijden van een belangrijk persoon kan iemand kwetsbaar maken, rouwen is een normale reactie op verlies. Rouw is altijd een individueel proces en is geen tijd aan verbonden.

Pentheo, het Griekse woord voor treuren, geeft een diepe vorm van droefheid weer. Met dat uitgangspunt ben ik – Lucia Duiker – Pentheo gestart om het vele verdriet en onmacht te begeleiden. Na ruim 24 jaar werkzaam te zijn in de zorg als gecertificeerd zelfstandig verpleegkundige in ziekenhuizen, hospice en psychiatrie, heb ik al veel verdriet en onmacht gezien, bij overlijden maar ook bij een slecht-nieuws gesprekken.

"Soms is een verlies zo groot dat er emotionele, lichamelijk en gedragsmatige veranderingen optreden en daardoor extra hulp nodig is."

Tijdens een ziekte proces heb ik als verpleegkundige en ervaringsdeskundige te maken met verwarring rondom een ziekbed/sterven.

De getroffenen zit met veel vragen. Juist in de terminale fase is de communicatie en de begeleiding zo belangrijk. Wanneer een dierbare een ernstige ziekte heeft kan het contact met de naasten verminderen en wordt misschien zelfs onmogelijk. Juist dan kan ik zorgen dat u ook thuis de juiste begeleiding krijgt.

Andere cursussen en scholing die ik heb gevolgd zijn: opleiding tot Coach, Counselor, Mediator en conflictbemiddeling, trainingen rouw- en verlies, voor volwassenen, kinderen en puber en systemisch werken en rouw.