Gezinsbegeleider

Als gezinsbegeleider bezoek ik gezinnen waarin ernstige problemen zich voordoen.

De problemen kunnen zijn: problemen in de opvoeding, huisvesting, financiën en/of persoonlijke relatie.

De problemen kunnen verschillend zijn van : van opvoedingsproblemen bij kinderen met een zware geestelijke beperkingen tot gevallen van fysiek geweld tussen opvoeders.

Welke werkzaamheden verricht een gezinsbegeleider nu?

Voeren van intakegesprekken

Het opstellen, evalueren en eventueel bijstellen van gezinsbegeleidingsplannen

Ik fungeer als aanspreekpunt bij vragen van toegewezen gezinnen, bijvoorbeeld over de invulling van de zorg

Analyseren en bespreken van de hulpvraag binnen het gezin, zowel van kinderen als ouders

Gezinnen stimuleren en ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij (bijvoorbeeld door middel van werk) en om sociale contacten op te doen en/of te onderhouden

Gezinsleden instrueren en begeleiden bij de uitvoering van huishoudelijke en andere dagelijkse activiteiten

Toezien op de naleving van afspraken met (hulpverlenings)contacten door cliënten

Optreden als bemiddelaar bij eventuele conflicten tussen het toegewezen gezin en externe partijen

Signaleren van problemen en/of tekenen van terugval bij gezinsleden (en zo nodig handelend optreden)

Ondersteunen van cliënten bij crisissituaties en calamiteiten (en zo nodig inschakelen van externe hulpverleners)

Opstellen en bijhouden van cliëntendossiers

Wie betaald de gezinsbegeleiding?

U hoeft niet te betalen voor gezinsbegeleiding. Gezinsbegeleiding valt onder jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. U heeft wel een indicatie nodig voor jeugdhulp.

Ook kunt u  een PGB( Persoons Gebonden Budget) voor jeugdhulp aanvragen.

Voor een intakegesprek kunt u kosteloos contact met mij opnemen. Ik ben in het bezit van de volgende certificaten: Werken met een meldcode, Huwelijksdwang, Communiceren over geweld.