Bedrijven

Als je ooit met rouw te maken hebt gehad weet je hoe belangrijk steun is in deze periode. Om zijn/haar werk te kunnen blijven doen heeft een werkgever er baat bij de werknemer de kans te geven erbij te blijven horen, ook in tijden van rouw. Veel rouwenden hebben er moeite mee als  ze worden vermeden, het verlies wordt extra pijnlijk als de omgeving het verlies negeert.

Tijdens een vergadering  of werkoverleg, praat iedereen door elkaar. De goedbedoelde informatie komt niet over en kostbare tijd gaat verloren. Hoe ga je als leidinggevende hier mee om? De praatstok kan de oplossing bieden voor dit probleem.

Collega’s in een rouwproces

Als je ooit met rouw te maken hebt gehad weet je hoe belangrijk steun is in deze periode. Om zijn/haar werk te kunnen blijven doen heeft een werkgever er baat bij de werknemer de kans te geven erbij te blijven horen, ook in tijden van rouw. Veel rouwenden hebben er moeite mee als  ze worden vermeden, het verlies wordt extra pijnlijk als de omgeving het verlies negeert.

Collega’s dienen geduld te hebben met de rouwende. Mensen die in rouw zijn ervaren een gevoel van eenzaamheid. Als iemand niet kan rouwen op het werk is de kans groot dat hij/zij last krijgt van lichamelijke en psychische klachten. Structuur en contact met de collega’s  is belangrijk, maar als de rouwende niet terug kan vallen op het sociale draagvlak is dit een gemiste kans voor iedereen. Met als gevolg ontslag of een  lang ziektewet.

Op verzoek verzorg ik lezingen voor bedrijven en geef ik handvatten om te laten zien hoe belangrijk het persoonlijk contact is tussen collega’s rondom rouwen.

De praatstok (Talking Stick)

De praatstok (Engels: Talking stick) werd gebruikt door bepaalde indianenstammen in Noord-Amerika bij vergaderingen van stamoudsten. Het was gebruikelijk om de stamoudste die de staf vasthield uit beleefdheid niet te onderbreken. Vervolgens werd de staf doorgegeven aan het volgende lid van de vergadering die iets wilde zeggen. De staf was een ceremonieel object dat was versierd met arendsveren en kristallen om het belang ervan te onderstrepen.

Degene die de talking stick in handen heeft, heeft het woord, de anderen luisteren net zolang tot dat de stok wordt doorgegeven of in het midden wordt neergelegd,

Waar helpt de praatstok bij?

De praatstok leert ons over spreken, herinnert ons eraan om te spreken vanuit onze persoonlijke kracht met respect en in balans, geeft ons richting (focus in ons verhaal), herinnert ons aan luisteren met echte aandacht voor de spreker en wat die zegt, er is ruimte en aandacht voor de stilte tussen de woorden, die vaak meer zegt dan de woorden zelf. Iedere talking stick is uniek.

Workshop voor bedrijven: het maken van een praatstok.

Kosten workshop: € 35,- per persoon inclusief materialen en koffie/thee. U mag ook uw eigen materialen meenemen om de stok nog persoonlijker te maken. Indien gewenst kom ik op locatie.

Duur: 3 uur

Locatie: Prinses Marijkestraat 20 , Alphen aan den Rijn

Interesse in een workshop?