Bedrijven

Als je ooit met rouw te maken hebt gehad weet je hoe belangrijk steun is in deze periode. Om zijn/haar werk te kunnen blijven doen heeft een werkgever er baat bij de werknemer de kans te geven erbij te blijven horen, ook in tijden van rouw. Veel rouwenden hebben er moeite mee als  ze worden vermeden, het verlies wordt extra pijnlijk als de omgeving het verlies negeert.

Tijdens een vergadering  of werkoverleg, praat iedereen door elkaar. De goedbedoelde informatie komt niet over en kostbare tijd gaat verloren. Hoe ga je als leidinggevende hier mee om? De praatstok kan de oplossing bieden voor dit probleem.

Collega’s in een rouwproces

Als je ooit met rouw te maken hebt gehad weet je hoe belangrijk steun is in deze periode. Om zijn/haar werk te kunnen blijven doen heeft een werkgever er baat bij de werknemer de kans te geven erbij te blijven horen, ook in tijden van rouw. Veel rouwenden hebben er moeite mee als  ze worden vermeden, het verlies wordt extra pijnlijk als de omgeving het verlies negeert.

Collega’s dienen geduld te hebben met de rouwende. Mensen die in rouw zijn ervaren een gevoel van eenzaamheid. Als iemand niet kan rouwen op het werk is de kans groot dat hij/zij last krijgt van lichamelijke en psychische klachten. Structuur en contact met de collega’s  is belangrijk, maar als de rouwende niet terug kan vallen op het sociale draagvlak is dit een gemiste kans voor iedereen. Met als gevolg ontslag of een  lang ziektewet.

Op verzoek verzorg ik lezingen voor bedrijven en geef ik handvatten om te laten zien hoe belangrijk het persoonlijk contact is tussen collega’s rondom rouwen.